Tufram og YTOX

SEUKDE​​

Tufram og Ytox er overfladebelægningsmetoder, som er beregnet til coating af aluminium og aluminiumlegeringer.

Coating til aluminium og aluminiumlegeringer

Processen bygger på en særlig kombination af hårdanodisering og fluorplast/polymer, og giver funktionelle egenskaber såsom:

 • ​Slidstærk
 • ​Høj hårdhed
 • ​Snævre tolerancer
 • ​Lav rivningstendens
 • ​Gode slipegenskaber
 • ​God elektrisk isolering
 • ​Ensartet lagopbygning
 • ​Lav friktionskoefficient
 • ​God modstand mod korrosion
 • ​Efterbearbejdning er unødvendig

Der findes forskellige overfladebelægningsmetoder, som hver især har sine egne egenskaber. De enkelte metoder er optimeret med en eller flere af egenskaber.

Vi tilbyder flg. overfladebelægningsmetoder:

 • ​Tufram® L4 medfører gode slipegenskaber samt en god hårdhed og slidstyrke.
 • ​Tufram®H-0 medfører gode slipegenskaber samt en god hårdhed og slidstyrke. Den er desuden også godkendt til kontakt med levneds- og lægemidler.
 • Tufram®FC-12 giver den bedste tørsmøring, når det sker i en kombination af molybdændisulfid og fluorplast. Den giver samtidig en høj hårdhed og en god slidstyrke.
 • ​Tufram® R66 giver de bedste slipegenskaber – især mod gummi og uretan.
 • Tufram®C-22 giver de bedste korrosionsbeskyttende egenskaber. Den giver endvidere en stor hårdhed, men har en noget ringere slidstyrke.
 • ​Ytox® FC giver stor hårdhed og god slidstyrke. Den er samtidig godkendt til kontakt med levneds- og lægemidler.
 • ​Ytox® FCP giver gode slip- og friktionsegenskaber, stor hårdhed og god slidstyrke. Dertil kommer, at den tåler høje temperaturer. Den er ligeledes godkendt til kontakt med levneds- og lægemidler.

Teknisk information om Tufram og Ytox

Hårdhed

​Aluminiumoxid, som Tufram-Ytox-laget er opbygget af, er det hårdeste materiale, der findes i naturen udover diamant. Det har en hårdhed på mere end 2000 HV, men belægningens hårdhed bliver noget lavere på grund af en vis mikroporøsitet. Hårdheden varierer mellem 400 og 600 HV og afhænger af lagtykkelse og aluminiumkvalitet.

tufram-dk-1

Billedtekst: Principskitse af opbygningen af et Tufram-lag.

Laget bliver godt forankret til grundmaterialet, og det kan ikke skalle af. Det betyder, at emnet kan punktbelastes hårdere end aluminiumemner uden dette lag. Dog kan store punktbelastninger medføre, at laget krakelerer.

GLIDEEGENSKABER

​Fluorplast/polymer og andre organiske materialer, der anvendes til belægning og imprægnering af hårdanodiseringslaget, giver en særlig kombination af permanent smøring og slidstyrke.

Det forhindrer såkaldt "stick-slip", hvilket vil sige, at forskellen mellem statisk og dynamisk friktion er meget lille. Nedstående tabel viser den statiske friktionskoefficient ved ikke-smurte forhold, når det er mod stål, og når to ens flader er i anlæg mod hinanden.

tufram-dk-3

* Efter indkøring og ved relativt højt overfladetryk er den dynamiske friktionskoefficient for Tufram® FC-12 dog omkring 0,10 mod stål og omkring 0,05 mod sig selv.

Tufram-belægningen medfører en minimal påvirkning af begge flader ved slitage, som normalt medfører adhæsiv slitage. Der er udført prøver i en pinde-skive-maskine i ikke-smurt tilstand med stålpinde mod Tufram-belagte prøveemner.

Nedenstående diagram viser holdbarheden ved tørsmøring for de mest bemærkelsesværdige Tufram-varianter. Samtidig viser diagrammet antallet af omgange, indtil der opnås en friktionskoefficient på 0,3 som en funktion af belastningen.

tufram-dk-4

Antal gange x 1000. Pind-skive-prøve med 2,8 mm Ø-stålpinde mod belagte prøveemner med en glidehastighed på 0,6 m/s.

SLIDSTYRKE

​Hårdanodiseringslaget får en højere hårdhed end det, som kan måles. Det får med andre ord en væsentlig bedre slidstyrke mod slibende (abrasiv) slitage end andre materialer og overfladebelægninger, som har en betydelig højere hårdhed.

Laget får en bedre modstandskraft end for eksempel indsatshærdet stål og hårdkrom. Den bedste slidstyrke opnås på materialer, som har en god overfladefinhed. Nedenstående billede viser en sammenligning med Taber-prøven, som benyttes ved vurdering af abrasiv slidstyrke.

tufram-dk-2

Vægtreduktion pr. 10.000 cykler ved Taberprøven med skive CS-17 og belastning på 1000 gram.

Modstand mod korrosion

Tufram-Ytox-belægningen giver en bemærkelsesværdig bedre korrosionsbeskyttelse end almindelig hårdanodisering. Tufram® C-22 og R66 klarer mere end 2.000 timers korrosionsprøve i neutral salttåge i henhold til ASTM B 117 uden angreb. Tugram® L-4 og HCD-31 klarer mere end 240 timer.

Der bør anvendes Tufram R66 i stærkt alkaliske eller sure opløsninger (pH>9 eller pH<3), hvis opløsningen ikke indeholder korrosionsinhibitorer, som er effektive for aluminium, eller hvis der er tale om kortvarig eksponering ved lav temperatur.

For at opnå den bedst mulige beskyttelse bør emner, som skal belægges, ikke have alt for små radier. Lagopbygningen kan ligefrem påvirkes negativt i bundhuller og lignende skjulte områder.

Temperaturanvendelsesområde

Samtlige Tufram-Ytox-belægninger kan klare en kontinuerlig anvendelse fra -200 til +350ºC. Ved højere temperaturer forekommer spaltning af fluorplast.

Valg af aluminiumkvalitet

Den kemiske sammensætning af den aluminiumlegering, som skal belægges, påvirker hårdanodiseringslagets egenskaber og dermed den mulige lagtykkelse. Samtidig bliver lagets farve på legeringsmaterialet påvirket. Der kan ikke foretages indfarvning af laget. Nedenstående tabel giver en vejledning i at foretage det rette valg.

tufram-dk-6new

Dimensionsforandring

​Ved hårdanodisering dannes yderlaget ved ændring af aluminiumoverfladen. Dimensionsforøgelsen bliver ikke lige så stor som lagets tykkelse, fordi en vis del af aluminiumsoverfladen forbruges ved lagdannelsen.

Dimensionsforøgelsen bliver omkring 35-50% af lagtykkelsen alt efter den anvendte legering. Diameteren på gevind, som belægges, forøges med cirka det dobbelte af lagtykkelsen. Yderlagets store hårdhed medfører, at det kun er muligt at ændre gevind og andre flader med stort besvær, når belægningen er udført.

Kontakt os i dag for at få MERE AT VIDE OM OVERFLADEBEHANDLING

Ønsker du yderligere oplysninger eller et uforpligtende tilbud, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 7020 1601, eller sende os en mail på dmt@dmtas.dk.​

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ydelser, så er du velkommen til at sende os en mail ved at udfylde formularen.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

DANSK MATERIALE TEKNIK A/S

Strøvej 84

​DK-3320 Skævinge

CVR: 25063481 

Kontakt os

☎ Tlf.: ​70 20 16 01

✉ E-mail: dmt@dmtas.dk

Garanti og samarbejde