Fornikling og glansforkromning

Overfladebehandling med fornikling kan anvendes på de fleste metaller

Beskrivelse
Fornikling er en af de almindeligste overfladebehandlingsmetoder, når man ønsker at kombinere en korrosionsbeskyttelse med god overfladefinish. Forniklingen efterfølges normalt af et tyndt kromlag (ca. 0,5 µm) for at bevare og forstærke glansen på emnet, samt for at forbedre korrosionsbeskyttelsen. Fornikling kan anvendes som overfladebehandling på de fleste metaller som f.eks. stål, støbejern, kobber og kobberbaserede legeringer og endog i mindre omfang på aluminiumlegeringer.

Valg af lagtykkelse
I overensstemmelse med standard ISO 1456 vælger man lagtykkelse alt afhængig af, hvilke påvirkninger emnet skal kunne tåle. Inddeling foretages i henhold til følgende klasser (se tabel).

Lagets tykkelse afhænger også af hvilken type fornikling, (enkelt-, dobbeltlag eller trippellag) samt hvilken type efterfølgende glanskrom (almindelig, mikrorevner eller mikroporøs), man vælger. Nogle gange lægger man endda et mellemlag af kobber for at forstærke korrosions-beskyttelsen. Se venligst ISO 1456 for yderligere information.

Synspunkter vedr. konstruktion
Krom spredes meget dårligt, og det er svært at få et lige så tykt lag inde i hjørner og fordybninger som på de åbne plane overflader på samme emne. Det vil derfor være bedst, hvis man kan undgå at konstruere emner med skarpe vinkler og dybe huller, hvis man ved, at emnet senere skal have en elektrolytisk overfladebehandling.

Man kan også vælge kemisk fornikling, som ikke har disse begrænsninger med hensyn til spredningen af det udfældede metal.

Miljøaspekter
Direkte fysisk kontakt med nikkel eller visse nikkelforbindelser kan hos nogle personer være årsag til allergiske reaktioner. Hvis man i forvejen ved, at emnet skal anvendes i direkte kontakt med huden, bør man måske overveje en anden overfladebehandlingsmetode. Med en dækkende forkromning minimeres dog risikoen for kontakteksem.

Nikkel er et tungmetal, som skal udskilles fra spillevandet hos overfladebehandleren. Dette sker ved at udfælde metallet som slam, der udskilles og presses, og derefter sendes til destruktion.

Bestemmelserne for rensning af kromholdigt spildevand er meget omfattende, og indebærer bl.a., at seksværdi kromforbindelserne reduceres til treværdi forbindelser, for derefter at udfældes som salte og sendes til destruktion.

Der findes nu forkromningsprocesser, der udnytter de fra et miljøsynspunkt meget hensigtsmæssige treværdi kromforbindelser.

Specifikationer

Miljøpåvirkning Stål Zinkstøbe-
gods
Kobber/
messing
4. Ekseptionelt svær
(hård udendørs miljø)
40 µm 35 µm 25 µm
3. Svær
(normalt udendørs miljø)
30 µm 25 µm 20 µm
2. Middel
(indendørs miljø)
20 µm 15 µm 10 µm
1. Ringe 10 µm 8 µm 5 µm