­

Tufram/Ytox - DK

TUFRAM®- YTOX® er en overfladebelægningsmetode for aluminium og aluminiumlegeringer. Processen bygger på en kombination af hårdanodisering og fluorplast / polymer, som samtidig giver emnets overflade en række funktionelle egenskaber:

  • Høj hårdhed
  • God modstand mod korrosion
  • Lav rivningstendens
  • Snævre tolerancer
  • God elektrisk isolering
  • Slidstærk
  • Lav friktionskoefficient
  • Gode slipegenskaber
  • Ensartet lagopbygning
  • Ingen efterbearbejdning

Der forekommer en række forskellige pålægningsmetoder. De har alle kombination af egenskaber, men hver enkelt er optimeret mod en eller flere af dem.

TUFRAM® L4
Giver gode slipegenskaber, hårdhed og slidstyrke. Godkendt til kontakt med levneds- og lægemidler.

TUFRAM®H-0
Giver gode slipegenskaber, hårdhed og slidstyrke. Godkendt til kontakt med levneds- og lægemidler.

TUFRAM®FC-12
Giver den bedste tørsmøring ved belægning i en kombination af molybdændisulfid og fluorplast samt en høj hårdhed og god slidstyrke.

TUFRAM® R66
Giver de bedste slipegenskaber, specielt mod gummi og uretan.

TUFRAM®C-22
Giver de bedste korrosionsbeskyttende egenskaber og har god hårdhed, men noget ringere slidstyrke.

YTOX® FC
Giver stor hårdhed og god slidstyrke. Godkendt til kontakt med levneds- og lægemidler.

YTOX® FCP
Giver gode slip- og friktionsegenskaber, stor hårdhed og god slidstyrke. Godkendt til kontakt med levneds- og lægemidler. Tåler høje temperaturer.

Teknisk information – TUFRAM-YTOX®

Hårdhed
Aluminiumoxid, som TUFRAM-YTOX®-laget er opbygget af, er næst efter diamant det hårdeste materiale, som findes i naturen, og det har en hårdhed på mere end 2000 HV. Hårdheden i laget er dog lavere pga. en vis mikroporøsitet. Alt efter lagtykkelsen og hvilken aluminiumkvalitet, der belægges, kan hårdheden variere mellem 400 og 600 HV.
Tufram er en overfladebelægningsmetode for aluminium og aluminiumlegeringer

Principskitse af opbygningen af et TUFRAM®-lag

Når laget opbygges ved ændring af materialeoverfladen, er det godt forankret til grundmaterialet og kan ikke skalle af. Lagets høje hårdhed bevirker, at alle emner belagt med TUFRAM®-YTOX® kan punktbelastes hårdere end aluminiumemner, der ikke er belagte med TUFRAM®-YTOX®. Store punktbelastninger kan dog medføre, at TUFRAM®-laget krakelerer.

Slidstyrke
Byggestenene”, som hårdanodiseringslaget er opbygget af, har som nævnt ovenfor højere hårdhed end det, der kan opmåles ved hårdhedsmåling af laget.
TUFRAM®- YTOX® -laget har derfor væsentlig bedre slidstyrke mod slibende (abrasiv) slitage end andre materialer og overfladebelægninger med betydelig højere hårdhed. Mod tør, slibende slitage har TUFRAM®- YTOX® bedre modstandskraft end f.eks. indsatshærdet stål og hårdkrom.
Den bedste slidstyrke opnås på materialer med en god overfladefinhed. Billedet til højre viser en sammenligning med Taber-prøven, som er en metode til vurdering af abrasiv slidstyrke.

tufram overfladebelægningsmetode

Vægt reduktion pr. 10.000 cykler ved Taberprøven med skive CS-17 og 1000g belastning.

Glideegenskaber
Fluorplast / polymer og andre organiske materialer, der anvendes til belægning og imprægnering af hårdanodiseringslaget ved TUFRAM®- YTOX® -belægning giver en enestående kombination af permanent smøring og slidstyrke. Det er karakteristisk for TUFRAM®- YTOX® -belægninger, at de forhindrer såkaldt ‘stick-slip’, det vil sige, at forskellen mellem statisk og dynamisk friktion er meget lille. Tabellen neden for viser statisk friktionskoefficient ved ikke-smurte forhold mod stål og for to ens flader i anlæg mod hinanden.
Her ses en procesgennemførelse med Tufram

*Efter indkøring og ved relativt højt overfladetryk er den dynamiske friktionskoefficient for TUFRAM® FC-12 dog ca. 0,10 mod stål og ca. 0,05 mod sig selv.

I tilfælde af slitage som normalt giver anledning til adhæsiv slitage, giver TUFRAM®-belægning meget ringe påvirkning af begge flader. Der har været udført prøver i pinde-skive-maskine i ikke-smurt tilstand med stålpinde mod TUFRAM®-belagte prøveemner.

Diagrammet til venstre viser holdbarheden ved tørsmøringen for de i denne henseende mest interessante TUFRAM®-varianter.
Diagrammet viser antal af omgange, indtil friktionskoefficienten 0,3 er opnået som en funktion af belastningen.
tufram 4 giver højeste hårdhed

Antal gange x 1000

Pind-skive-prøve med 2,8 mm Ø stålpinde mod belagte prøveemner, glidehast. 0,6 m/s.

Modstand mod korrosion
TUFRAM®- YTOX® -belægningen giver en bemærkelsesværdig bedre korrosionsbeskyttelse end almindelig hårdanodisering. TUFRAM® C22 og R 66 klarer mere end 2000 timers korrosionsprøve i neutral salttåge i henhold til ASTM B 117 uden angreb. TUFRAM® L-4 og HCD-31 mere end 240 timer.

I stærkt alkaliske eller sure opløsninger (pH>9 eller pH<3) bør der anvendes TUFRAM® R 66, hvis opløsningen ikke indeholder korrosionsinhibitorer effektive for aluminium, eller hvis der er tale om kortvarig eksponering ved lav temperatur. For at opnå den bedste beskyttelse bør emner, som skal belægges ikke have alt for små radier. I bundhuller og lignende gemte områder kan endog lagopbygningen påvirkes negativt.

Temperaturanvendelsesområde
Samtlige TUFRAM-YTOX®-belægninger kan klare kontinuerlig anvendelse fra -200 til +350ºC. Ved højere temperaturer forekommer spaltning af
fl uorplast

Valg af aluminiumkvalitet
Den kemiske sammensætning af den aluminiumlegering, der skal belægges, påvirker hårdanodiseringslagets egenskaber samt hvilken lagtykkelse det er muligt at opnå. Selv lagets farve påvirkes af legeringsmaterialet og lagtykkelsen. Der kan ikke foretages nogen indfarvning af laget. Tabellen nedenfor giver vejledning i at foretage det rette valg.

tufram-dk-6new

Dimensionsforandring
Ved hårdanodisering dannes yderlaget ved ændring af aluminiumoverfladen. Dimensions forøgelsen bliver derfor ikke lige så stor som lagets tykkelse, fordi en vis del af aluminium overfl aden forbruges til lagdannelsen.

tufram-dk-5

Alt efter hvilken legering, der anvendes, bliver dimensionsforøgelsen 35 til 50% af lagtykkelsen. Diameteren af gevind som belægges, forøges
med ca. det dobbelte af lagtykkelsen. På grund af yderlagets store hårdhed, kan gevind og andre flader kun ændres med stort besvær efter
belægning..

For at bestlle varer skal du udfylde vores bestillingsformular.

Er der noget du mangler svar pa. kan du kontakte os ved at ringe pa 7020 1601 eller sende en mail till DMT@DMTAS.DK, sa vender vi tilbage hurtigst muligt.